Skład nowej Rady Duszpasterskiej
na lata 2017-2022:
 
Przewodniczący: ks. Adam Zakrzewski

Wiceprzewodniczący: Wojciech Pinior

Sekretarz: Aneta Burek

Grzegorz Bugla

Martyna Cieśla

Irena Gawlina

Grzegorz Grychnik

Małgorzata Kubek

Barbara Maciocha

Jacek Maj

Sebastian Podeszwa

Sylwester Świątek

Krystyna Warcok

Wiesław Juraszczyk

Łukasz Kurpas