INWESTYCJE I REMONTY PARAFII KOKOSZYCE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

1. Sfinalizowano wymianę głównych reflektorów ołtarzowych w prezbiterium.

2. Zakończono spłatę nowych konfesjonałów.

3. Zrealizowano jeden z poważniejszych projektów: zaprojektowanie, wykonanie i wstawienie do kościoła nowych dębowych ławek. Na dzień 30. czerwca spłacono 30% tej inwestycji. Ławki będą jeszcze wyposażone w oznaczenia numeracyjne i haczyki na czapki, czy torebki.

4. Zakupiono profesjonalny środek do konserwacji i nabłyszczania posadzki.

5. Sukcesywnie są wymieniane stare i zużyte już firanki w pokojach probostwa.

6. Pomalowano i uporządkowano kolejne pomieszczenia w piwnicy probostwa.

7. Zakupiony nowy ornat z ornamentem wielkanocnym.

8. Zakupiono na wiosnę kolejny zbiornik oleju opałowego oraz 3 tony węgla.

9. Zakupiono skromne miejsce przewodniczenia wraz z mikrofonem, które będzie służyć do czasu zamówienia i wykonania nowego kamiennego miejsca przewodniczenia, zaplanowanego z czasie remontu prezbiterium.

10. Niespodziewanie i niestety w niedogodnym czasie spłaty inwestycji nowych ławek, w końcu czerwca trzeba było rozpocząć remont łazienki na probostwie, która nie nadawała się już do użycia wskutek zużycia instalacji i sprzętów sanitarnych. Remont taki był zaplanowany na lato 2018 roku. Obecnie wymieniana jest instalacja elektryczna i i rury wodne od piwnicy do samej łazienki. Aktualne prace są prowadzone z budżetu poza parafialnego, gdyż całość ofiar jest przeznaczana na nowe ławki. Już teraz dziękuję sponsorom, którzy zaoferowali swoją pomoc finansową przy części kosztów remontu łazienki. Koniec remontu jest przewidziany na przełom lipca i sierpnia.

11. Otrzymaliśmy stosowne pozwolenia do rozpoczęcia remontu zabytkowej kaplicy „1722”.

12. Pomalowano kilka białych drzwi wewnątrz probostwa.

13. Parafia uczestniczy w dziełach charytatywnych w parafii i poza nią. Od stycznia finansujemy jedną z rodzin syryjskich w kwocie około 150 USD/miesiąc.

14. Wykaz ten nie zawiera spisu zakupów drobnych, które na bieżąco są realizowane, np.: woda, wino, komunikanty, świece, olej, środki piorące i czyszczące, żarówki, tusze, tonery, papier, pamiątki przyjęcia sakramentów i dyplomy oraz inne drobne artykuły biurowe. Poważny wydatek stanowią polecone opłaty pocztowe przy wysyłce dziesiątek dokumentów. Serwis kserokopiarki, wizyta kominiarza. Kwiaty na lato i inne wydatki ogrodowe. Opłaty urzędowe i podatkowe oraz związane z ubezpieczeniem mienia.

15. Parafia nie ma żadnych zaległości w opłatach za gaz, prąd, wodę, internet, telefon, wywóz śmieci cmentarnych. Płacimy na bieżąco opłaty dekanalne oraz diecezjalne. Kolekty na różne cele są przesyłane do tygodnia po ich zebraniu.

16. Aktualne zobowiązania parafii to 1/2 rachunków za remont kuchni (2015) oraz spłata 2/3 należności za nowe ławki.