Zastanawiamy się dziś nad kondycją duchową i materialną naszej wspólnoty parafialnej. Wszyscy mamy świadomość tego, że nasza troska o piękno kościoła i funkcjonowanie całego parafialnego zaplecza materialnego ma służyć przede wszystkim Chwale Bożej i życiu wiarą tej naszej kokoszyckiej wspólnoty, która ma być równie piękna jak nasza świątynia, która jest naszą radością i chlubą. Jest to też kontynuacja postawy i świadectwa wiary naszych Rodziców i Dziadków, przez co wyrażamy im wdzięczność, że ich dawny trud związany z troską o kościół i nasze wychowanie, przez lata rodzi wśród nas wielki pożytek zbawczy i kulturowy.
Sprawy gospodarcze w naszej Parafii Kokoszyce. Stan obecny - inwestycje i remonty zakończone i spłacone w 2016 roku: projekt organowy. Wykonane i nie spłacone w całości: remont chóru; system monitoringu; remont kuchni na probostwie – wrzesień 2015. Wykonane bezinteresownie: naprawa masztów do flag. Zaplanowane w bliższej perspektywie: renowacja wszystkich figur Świętych połączona z likwidacją kornika; zakup ekranu do wyświetlania tekstów pieśni; zamówienie wykonania konfesjonałów; oświetlenie nocne okien. Zaplanowane w dalszej perspektywie: generalny remont kaplicy „1721” przy Pszowskiej oraz nowe ławki.