szopka
Drodzy parafianie!


Bóg nie przychodzi z zewnętrzną siłą, lecz w niemocy swojej miłości, a ta jest źródłem Jego siły. On powierza się w nasze ręce.
Kierując wzrok w stronę żłóbka życzmy sobie, abyśmy z Maryją mogli stawać się coraz bardziej świadkami miłości,
tak aby w każdym z nas  zrodziło się pragnienie przemiany życia ku chwale Ojca za sprawą Syna w Duchu Swiętym
 

życzy ks. proboszcz