28 października 1925 roku, na mocy bulli papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unitas”, dotychczasowa Administracja Apostolska dla Górnego Śląska przekształcona została w nową diecezję śląską, czyli katowicką.

Obchodząc osiemdzisięciopięciolecie tamtego wydarzenia, pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność, a jednocześnie spojrzeć na to wydarzenie w świetle słów proroka Aggeusza: „Rozważcie czasy obecne i minione (…) Bądźcie uważni” (Ag 2,18).

Źródło :List pasterski Metropolity Katowickiego z okazji 85. rocznicy utworzenia Diecezji Katowickiej