Modlitwa za bliskich jest znakiem wzajemnej miłości i wdzięczności. Szczególną
     wartość ma Msza św. ofiarowana w czyjejś intencji. Wierni chrześcijanie cenią 
     sobie odprawianie za zmarłych Mszy św. tzw. gregoriańskich.

        Kiedy św. papież Grzegorz Wielki (540 - 604) był jeszcze opatem 
     benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien zakonnik, przy którym znaleziono
     pieniądze. W owych czasach uważane to było w zakonie za wielkie przestępstwo.
     Św. Grzegorz dla przestrogi innych nakazał ciało zmarłego pogrzebać poza
     klasztorem, w miejscu nie poświęconym. Pełen jednak troski o duszę zmarłego
     zakonnika nakazał odprawić 30 Mszy św., dzień po dniu. Kiedy odprawiała się
     ostatnia z nich, zmarły zakonnik miał się ukazać opatowi i podziękować mu za
     odprawione Msze św., oświadczając, że te Eucharystie skróciły mu znacznie czas
     czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy św. Pan Bóg w
     miłosierdziu swoim wybawi duszę, za którą modlono się podczas nich i
     wprowadzi ją do nieba.

       
       Msza św. Gregoriańska to 30 Mszy św. odprawianych za zmarłego przez 30
     kolejnych dni. Powszechnie Msze św. gregoriańskie odprawiane są za jednego
     zmarłego. Mszy św. gregoriańskiej przypisuje się szczególną skuteczność dla
     uwolnienia zmarłego od kary czyśćca. Rodzina lub przyjaciele mając to
     na uwadze niech dołożą starań, aby każdy zmarły otrzymał dar przynajmniej
     jednej „gregorianki”.
    
     …Módlcie się jeden za drugiego…. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa
     sprawiedliwego. (Jk 5,16)