Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmówimy 

wspólnie przy krzyżu na początku Młodzieżowej.