W poniedziałek, wtorek i środę tego tygodnia przypadają Dni Modlitw o Urodzaje, noszące nazwę Dni Krzyżowych. Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na Ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. Zapraszam na modlitwę, szczególnie parafian, którzy mieszkają obok kapliczek.


·    Poniedziałek – nabożeństwo przy kaplicy na ul. Oraczy    godz. 7:50
·    Wtorek – przy kapliczce koło Straży Pożarnej                        godz. 17:45
·    Środa – nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym                     godz.   7:25