Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św.Image Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać się Matką Boga.

Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty jej przyjścia na ziemię. Jeśli jednak przyjmiemy za punkt wyjścia przyjęty pierwszy rok naszej ery jako datę narodzenia Chrystusa, to należy się zgodzić, że Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.

Maryja nie była tak jak jej Syn: Bogiem-człowiekiem. Posiadała wyłącznie naturę ludzką, jednak to przez jej niepokalane poczęcie dostąpiła chwały wniebowzięcia. Jej święte życie od momentu niepokalanego poczęcia przez Joachima i Annę, aż po Wniebowzięcie było nieskalane grzechem.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej.

W niedzielę 9.09. odbędzie się tradycyjna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Pszowie.
Grupa piesza z naszej parafii wyruszy z kościoła o godz. 9.00.
Zachęcamy do licznego udziału szczególnie młodzież.